„Menteni minden áron, mert az életnél nincs értékesebb kincs!”

Túlélés a természetben kvíz –

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Felhasználási feltételek

Jelen nyereményjáték-szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Kutyákkal az Életért Alapítvány (a továbbiakban: Szervező) által a meghirdetett „Túlélés a természetben kvíz” keretében meghirdetett Nyereményjátékra (továbbiakban Játék) vonatkozik.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játék szervezője Kutyákkal az Életért Alapítvány.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki 18. életévét betöltötte és belföldi magánszemély, valamint elfogadja jelen Szabályzat feltételeit. A Játékban való részvételhez szükséges, hogy a Játékos hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre történő felhasználásához.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

– A Kutyákkal az Életért Alapítvány munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

– A Human Dialog Kft és a Smart Target Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

– Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játékban a https://forms.gle/HpMGsEefdkTNxcM86 weboldalon a Túlélés a természetben kvíz – kérdőívet 2023. április 03. és 2023. április. 17 között kitöltők és adataikat a Játékban történő részvételhez megadó felhasználók vehetnek részt. A Játék leírása a siofokiallatvedo.hu oldalon érhető el.

3. A Játék időtartama

Játék időtartama: a Játék 2023. április 03. 9:00-tól 2023. április 17. 19:00-ig tart.

Sorsolás időpontja: 2023. április 24., 11:00-kor, az 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31. szám alatt.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:

  • Megadják adataikat a https://forms.gle/HpMGsEefdkTNxcM86 oldalon, a Túlélés a természetben kvíz – kérdőív kitöltését követően
  • Megfelelnek az 1.-es pontban ismertetett feltételeknek

5. Nyeremények

 A nyeremény 3 db, egyenként 5 000 (ötezer) forint értékű túrázási kellékeket rejtő ajándékcsomag, valamint 3 db 1 éjszakára szóló kutyaszállás és 3 db egyszeri kutya kozmetikai kezelésre jogosító kupon a Dogmopolite jóvoltából.

A nyeremények nem átruházhatók, és pénzre, vagy bármely egyéb vagyoni értékkel bíró dologra, jogra, szolgáltatásra át nem válthatók. A nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetése a nyertest terheli.

6. Sorsolás

 A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. Nyereményenként 1 nyertest és 2 pótnyertest sorsolunk ki.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben telefonon és e-mailen értesítjük.

Amennyiben az értesítést követő 7 naptári napon belül nem kapunk a kiértesített nyertestől visszajelzést, úgy a nyertes helyére pótnyertes lép elő. A visszaigazolást követően az adminisztratív feladatok egy-két hónapig is elhúzódhatnak.

8. A nyeremények kézbesítése, átadása

A nyereményt postai úton kézbesíti a Szervező, amint a nyereményről szóló értesítést követően a nyertes jelentkezik.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Játék szervezőjét semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan és feltétel nélkül, önként hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a Kutyákkal az Életért Alapítvány, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a játék lebonyolításához, így különösen a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése, illetve a reklamációk kezelése céljából. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azzal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy önként megadott adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező, – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hírlevelet küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a feliratkozóktól kapott felhatalmazások keretei között.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Kutyákkal az Életért Alapítvány a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősségkizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért Szervező nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

Budapest, 2023. március 08.

Egy alapítvány, egy kutyaiskola, és egy vállalkozás vezetése mellett az összes fennmaradó időmet családommal és kutyák kiképzésével töltöm. 1979-től kezdődően kereső- és kísérő szolgálati kutyák oktatásával, 1993 óta mentőkutyák felkészítésével foglalkozom. 2008-ban felkérést kaptam vakvezető kutyák képzésére is, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolától, amelyet örömmel vállaltam, hiszen ez a feladat tele van kihívásokkal. Sok munkával, rengeteg időráfordítással jár, de annál nagyobb öröm visszaadni egy vak ember szabadságát egy kutya segítségével, amely vigyázza minden lépését. A vakvezető kutyák átadása valódi siker.   
A sikerek mellett azonban megtalálnak a kudarcok és a problémák is. Ezek persze egyáltalán nem szegik kedvem. Célokat tűzök ki, melyeket minden nap újak követnek. 
Már kétszer is volt szerencsém megtapasztalni, hogy milyen érzés a világbajnoki dobogón állni. Szívszorító és felemelő, amikor felcsendül a Magyar Himnusz egy távoli országban, különösen, ha azt a dobogón állva hallgathatja az ember. Mondhatnám, hogy ennél nincs jobb a világon, de nem mondom, mert ez az érzés eltörpül amellett, amikor egy hazai vagy külföldi bevetés során a csapat visszaadhat egy eltűntnek hitt hozzátartozót a reményt vesztett családjának. 

“A kutyakiképzés nem receptgyűjtemény, hanem gondolkodásmód. Tartalmát, lényegét nem hétpecsétes titokként őrzött és csak a kiválasztottak számára hozzáférhető, már-már mágikus műfogások, hanem olyan természettudományos ismeretek alkotják, amelyeket mindenki elsajátíthat, alkalmazhat és továbbfejleszthet.”

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás